30. og 31. oktober: Lansering av “Erde, Feuer, Wind, Wasser”

Denne helgen er det lansering av Leica-ambassadør Damian Heinisch’ seneste publikasjon: “Erde, Feuer, Wind, Wasser” på Noplace i Oslo.

Les mer om lanseringen her

Publikasjonen på fire bind reiser spørsmål om kulturell og kollektiv arv, og tar seeren med på en visuell reise gjennom historien om det 20. og 21. århundres Europa – en historie om krig, migrasjon og politisk omveltning, en historie som har hatt en dyp innvirkning på millioner av familier.

Hver bok er symbolsk forankret i de fire elementene og de fire årstidene, med vekt på livets syklus – og fokuserer fortellingen om Damians familie gjennom de siste 75 årene. Den begynner med bestefarens dagbok, som er et historisk fragment fra hans tid som krigsfange i Ukraina. Videre går fortellingen til families migrasjon fra Polen til Vest-Tyskland på 1970-tallet og den virkeligheten hans polske slektninger lever i i dag, før han utforsker sitt forhold til faren i Tyskland og sin egen søken etter sin identitet i Norge.

De fire bøkene er ledsaget av tekster av medie- og kunstviteren Sophie-Charlotte Opitz som setter prosjektet inn i en overordnet kulturhistorisk sammenheng.

Damian Heinisch

Damian Heinisch har i mer enn 30 år operert i sfæren mellom dokumentar og kunst. Rom og landskap er Damians hovedanliggende og preger all hans produksjon. Han har likevel i større og større grad inkludert nye aspekter i sin praksis. Der han tidligere har operert med et mer nøytralt ståsted, som er en klassisk tilnærming i amerikansk/tysk-fotografi, har arbeidene hans utviklet seg til å bli essayistiske. De forholder seg i økende grad til en sosialpolitisk tematikk og en historisk bevissthet.

Damians rolle som lærer har gjort at arbeid med personlige prosjekter har blitt en sentral drivkraft i hans liv. Han ser at det å skape noe universelt med utspring i det personlige, er et grunnleggende behov for ham – noe han hele tiden jobber mot og lengter etter.

damianheinisch.com