Henriette Sagfjord er ny Leica-ambassadør

Det er en glede å presentere Norges nye Leica-ambassadør, fotograf Henriette Sagfjord.

Henriette jobber konseptuelt på location med å skape filmatiske scener basert på indre bilder og drømmer.

Henriette Sagfjord ble født i Trondheim 23. januar 1997. Hun jobber konseptuelt med fotografi for å oppnå en dypere forståelse av seg selv og verden rundt seg. Bildene skildrer gjerne en drømmeaktig verden – en slags parallell virkelighet, men Henriette er også en ypperlig dokumentar- og konsertfotograf som har et helt unikt blikk for å skildre menneskelige uttrykk, følelser og situasjoner.

Jeg visualiserer veldig klart for meg hva jeg vil skape, og i tillegg er jeg en ekte perfeksjonist. Henriette Sagfjord

Fotografiene hennes er ofte narrative og leker med farger, natur og tåke, men også med rom og scenografi. Henriette finner inspirasjon i musikk til å tolke omgivelsene på nytt og koble seg fra verden. Hun er for tiden basert i Oslo.

henriettesagfjord.com